Przejdź do treści strony

Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Rozumiem

Zamówienia publiczne


Przetargi prowadzone


Usługa całodobowej ochrony osób i mienia

Przetarg na usługę całodobowej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 dla Nowego Teatru w Warszawie oraz ochrony wydarzeń organizowanych przez Nowy Teatr.

Odpowiedzi na pytania do treści IWZ nr 1 Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz

Wzory dokumentów do pobrania potrzebne do przygotowania oferty:

- Załącznik nr 2 Formularz oferty Pobierz
- Załącznik nr 3 Oświadczenia Pobierz

Wzory dokumentów, o które Zamawiający może poprosić oferentów:

- Załącznik nr 4 Wykaz usług Pobierz
- Załącznik nr 6 Wykaz osób Pobierz
- Załącznik nr 7 Załącznik do IWZ zobowiązanie podmiotu Pobierz
- Załącznik nr 8 Załącznik do IWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej Pobierz

Zarządzenie ws. Przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne

Pobierz


Przetargi zakończone


Usługa codziennego sprzątania w Nowym Teatrze

Przetarg na usługę codziennego sprzątania w Nowym Teatrze - nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16, w godzinach rannych oraz codziennego jednoosobowego serwisu sprzątającego w godzinach 14 – 20; zapewnienie dodatkowego serwisu sprzątającego w czasie wydarzeń organizowanych przez Nowy Teatr zależnie od potrzeb.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
Wzory dokumentów do pobrania potrzebne do przygotowania oferty:

 • Załącznik nr 2 Formularz oferty Pobierz
 • Załącznik nr 3 Oświadczenia Pobierz

Wzory dokumentów, o które Zamawiający może poprosić oferentów:

 • Załącznik nr 4 Wykaz Pobierz
 • Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz
 • Załącznik nr 7 Wykaz osób Pobierz
 • Załącznik nr 8 Zobowiązanie Pobierz

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowej konsolety do sterowania oświetleniem scenicznym dla Nowego Teatru w Warszawie

 • Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowej konsolety do sterowania oświetleniem scenicznym dla Nowego Teatru w Warszawie         Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia             Pobierz
 • Załaczniki do SIWZ (nr 2 - 7) w wersji edytowalnej (.doc)         Pobierz
 • Odpowiedź nr 1 do treści SIWZ          Pobierz
 • Informacja o unieważnieniu postępowania        Pobierz

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie

 • Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie              Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia              Pobierz
 • Załaczniki do SIWZ (nr 2 - 7) w wersji edytowalnej (.doc)   Pobierz
 • Odpowiedź nr 1 do treści SIWZ       Pobierz
 • Informacja o unieważnieniu postępowania       Pobierz

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie

 • Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie    Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia        Pobierz
 • Załaczniki do SIWZ (nr 2 - 7) w wersji edytowalnej (.doc)       Pobierz
 • Informacja z otwarcia ofert        Pobierz
 • Informacja o unieważnieniu postępowania     Pobierz

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie

 • Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie   Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia     Pobierz
 • Odpowiedź nr 1 do treści SIWZ      Pobierz
 • Odpowiedź nr 2 do treści SIWZ     Pobierz
 • Odpowiedź nr 3 do treści SIWZ     Pobierz
 • Informacja o unieważnieniu postępowania     Pobierz

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Nowego Teatru w Warszawie

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługę rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Nowego Teatru w Warszawie       Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia      Pobierz
 • Odpowiedź na pytanie nr 1 do treści SIWZ      Pobierz
 • Załączniki do SIWZ nr 2 - 6 / wersja edytowalna (.doc)    Pobierz
 • Informacja z otwarcia ofert         Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty       Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia     Pobierz

Usługa codziennego sprzątania w Nowym Teatrze - nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16

Przetarg na „Usługę codziennego sprzątania w Nowym Teatrze - nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16, w godzinach rannych oraz codziennego jednoosobowego serwisu sprzątającego w godzinach 14 – 20; zapewnienie dodatkowego serwisu sprzątającego w czasie wydarzeń organizowanych przez Nowy Teatr zależnie od potrzeb
 • Wybór najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Wzory dokumentów do przygotowania oferty:
 • załącznik nr 2 Pobierz
 • załącznik nr 3 Pobierz
 • Wzory dokumentów, o które Zamawiający może poprosić oferentów:
 • załączniki nr 4 Pobierz
 • załącznik nr 6 Pobierz
 • załącznik nr 7 Pobierz
 • załącznik nr 8 Pobierz
 • Odpowiedź na pytanie nr 1 do treści SIWZ Pobierz
 • Zmiana nr 1 do SIWZ Pobierz
 • Informacja z otwarcia ofert Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i do pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Usługa całodobowej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 dla Nowego Teatru w Warszawie oraz ochrony wydarzeń organizowanych przez Nowy Teatr


 


 

Usługa całodobowej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 dla Nowego Teatru w Warszawie oraz ochrony wydarzeń organizowanych przez Nowy Teatr

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Nowego Teatru w Warszawie

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługę rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Nowego Teatru w Warszawie   Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    Pobierz
 • Informacja z otwarcia ofert   Pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   Pobierz

Dostawa wraz z montażem rolet okiennych na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Informacja z otwarcia ofert Pobierz
 • Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Pobierz
 • Załącznik nr 2 Formularz oferty Pobierz
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy Pobierz
 • Załącznik nr 4 Wykaz zrealizowanych dostaw Pobierz
 • Załącznik nr 5 Wzór umowy Pobierz
 • Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz
 • Załącznik nr 7 Wykaz osób spełniających wymagania Zamawiającego Pobierz
 • Załącznik nr 8 Zobowiązanie podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej polega Wykonawca, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zmówienia Pobierz

Dostawa wraz z montażem rolet okiennych na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie

W dniu 17 sierpnia 2017 roku, na podstawie art. 145a pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamowień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t. z późn. zm.) w zw. z art. 24 ust. 1 pkt. 12 i 16 ustawy, Zamawiający - Nowy Teatr w Warszawie, rozwiązał umowę nr 1/INW/07/2017 zawartą w dniu 18 lipca 2017 roku z Panem Ryszardem Gardziejem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ERGO Ryszard Gardziej w Warszawie, zawartą w wyniku przeprowadzenia ww. postępowania, z powodu ujawnienia okoliczności stanowiących podstawę wykluczenia Wykonawcy w chwili zawierania umowy, a także odstąpił od ww. umowy w związku z niewykonaniem przez Wykonawcę jego zobowiązań, wynikających z wmowy, na podstawie § 7 ust. 9 wmowy w zw. z § 7 ust. 2, ust. 7 i ust. 8 umowy.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych Pobierz
 • Prostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Informacja z otwarcia ofert Pobierz
 • Odpowiedź na pytanie nr 1 do treści SIWZ Pobierz załączniki Pobierz
 • Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Pobierz
 • Załącznik nr 2 Formularz oferty Pobierz
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy Pobierz
 • Załącznik nr 4 Wykaz zrealizowanych dostaw lub usług Pobierz
 • Załącznik nr 5 Wzór umowy Pobierz
 • Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz
 • Załącznik nr 7 Wykaz osób spełniających wymagania Zamawiającego Pobierz
 • Załącznik nr 8 Zobowiązanie podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej polega Wykonawca, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zmówienia Pobierz

Zamówienie na usługę całodobowej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 dla Nowego Teatru w Warszawie oraz ochrony wydarzeń organizowanych przez Nowy Teatr

 • Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Informacja z otwarcia ofert Pobierz
 • Zmiana IWZ nr 1       Zmiana nr 1
 • Istotne Warunki Zamówienia       Pobierz
 • Wzory dokumentów do przygotowania oferty:
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty      Pobierz
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenia     Pobierz
  Wzory dokumentów, o które Zamawiający może poprosić oferentów:
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz usług     Pobierz
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób     Pobierz
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Zobowiązanie Podmiotu     Pobierz
 • Odpowiedź nr 1     Pobierz
 • Odpowiedź nr 2    Pobierz
 • Odpowiedź nr 3    Pobierz
 • Odpowiedź nr 4    Pobierz
 • Odpowiedź nr 5    Pobierz

Dostawa wraz z montażem rolet okiennych na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie

 • Informacja o unieważnieniu postępowania Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Wzory dokumentów do przygotowania oferty:
  Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty Pobierz
  Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenia Pobierz
 • Wzory dokumentów, o które Zamawiający może poprosić oferentów:
  Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz usług Pobierz
  Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz
  Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz Osób Pobierz
  Załącznik nr 8 do SIWZ Zobowiązanie Pobierz

Usługa codziennego sprzątania w Nowym Teatrze w godzinach rannych oraz codziennego jednoosobowego serwisu sprzątającego w godzinach 14 – 20; zapewnienie dodatkowego serwisu sprzątającego w czasie wydarzeń organizowanych przez Nowy Teatr zależnie od potrzeb

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia        Pobierz
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
 • Odpowiedzi na zapytania Pobierz
 • Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Wzory dokumentów do przygotowania oferty:
  Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty Pobierz 
  Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenia Pobierz
  Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz usług Pobierz
  Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz
  Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz Osób Pobierz
 • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
  Załącznik nr 7 do SIWZ po zmianie Wykaz Osób Pobierz

Roboty budowlane polegające na wykonaniu dodatkowej instalacji chłodzenia dla wybranych pomieszczeń hali warsztatowej położonej przy ul. Madalińskiego 10/16 w Warszawie

 • Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia Pobierz
 • Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej Pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Informacja z otwarcia ofert Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 1 do przetargu Pobierz
 • Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Pobierz
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Informacja o podwykonawcach Pobierz
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Pobierz
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Pobierz
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych robót Pobierz
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy Pobierz
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Pobierz
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Pobierz
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Projekt budowlany Pobierz
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Projekt wykonawczy Pobierz
 • Załącznik nr 10 do SIZW Przedmiar Pobierz
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Pisemne zobowiązanie innego podmiotu wraz z informacją o zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (dotyczy warunku posiadania wiedzy i doświadczenia) Pobierz
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Pisemne zobowiązanie wraz z informacją o zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (dotyczy warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) Pobierz
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Pobierz

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż systemu wysłon okiennych do wybranych pomieszczeń siedziby Nowego Teatru

 • Protokół z przeprowadzenia dialogu technicznego Pobierz
 • Ogłoszenie o dialogu technicznym Pobierz
 • Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego Pobierz
 • Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym Pobierz

Usługa montażu i demontażu dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr w Warszawie

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi montażu i demontażu dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr w Warszawie    Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty      Pobierz
 • Informacja z otwarcia ofert      Pobierz
 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi montażu i demontażu dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr w Warszawie    Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    Pobierz

Dostawa wyposażenia meblowego oraz innych stałych elementów wyposażenia (III) na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Informacja z otwarcia ofert Pobierz
 • Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Pobierz
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Informacja o podwykonawcach Pobierz
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Pobierz
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Pobierz
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw Pobierz
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy Pobierz
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Pobierz
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia Pobierz
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - załącznik do oferty Pobierz

Dostawa wyposażenia meblowego oraz innych stałych elementów wyposażenia (III) na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie

 • Unieważnienie postępowania w części nr 2 Pobierz
 • Unieważnienie postępowania w części nr 1 Pobierz
 • Informacja z otwarcia ofert Pobierz
 • Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Pobierz
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Informacja o podwykonawcach Pobierz
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Pobierz
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Pobierz
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw Pobierz
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy Pobierz
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Pobierz
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia Pobierz

Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg publicznych w szczególności w obrębie zjazdów na ul. Madalińskiego, ul. Melszytyńską, dojść pieszych w ul. Madalińskiego i ul. Św. Szczepana spowodowanych inwestycją niedrogową pn. Budowa MCK Nowy Teatr

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Informacja z otwarcia ofert Pobierz
 • Zmiana ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Pobierz
 • Zmiana treści SIWZ Pobierz
 • Odpowiedź na pytanie nr 3 Pobierz
 • Zmiana załącznika nr 6 do SIWZ Pobierz
 • Odpowiedź na pytanie nr 2 Pobierz
 • Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 2 Pobierz
 • Odpowiedź na pytanie nr 1 Pobierz
 • Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 1 Pobierz
 • Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Pobierz
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Informacja o podwykonawcach Pobierz
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Pobierz
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Pobierz
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych robót Pobierz
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy Pobierz
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Pobierz
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja Projektowa Pobierz
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Pisemne zobowiązanie innego podmiotu wraz z informacją o zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (dotyczy warunku posiadania wiedzy i doświadczenia) Pobierz
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Pisemne zobowiązanie wraz z informacją o zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (dotyczy warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) Pobierz
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Pobierz
 • Załącznik nr 14 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby Uczestniczące w wykonywaniu zamówienia Pobierz

Dostawa specjalistycznego wyposażenia zaplecza kuchennego i baru na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzysstniejszej oferty Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 3 do przetargu Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 2 do przetargu Pobierz
 • Zmiana treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 1 do przetargu i zmiana treści SIWZ Pobierz
 • Zmiana treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Pobierz
 • Zmiana treści SWIZ Pobierz
 • Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień  Publicznych Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Pobierz
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Informacja o podwykonawcach Pobierz
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Pobierz
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Pobierz
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw Pobierz
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz

Dostawa wyposażenia meblowego oraz innych stałych elementów wyposażenia (II) na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Odpowiedź na pytanie nr 1 Pobierz
 • Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Pobierz
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Informacja o podwykonawcach Pobierz
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Pobierz
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Pobierz
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw Pobierz
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy Pobierz
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Szczegółowy Opis PRzedmiotu Zamówienia Pobierz

Dostawa specjalistycznego wyposażenia zaplecza kuchennego i baru na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie

 • Informacja o unieważnieniu postępowania Pobierz
 • Odpowiedź na pytanie nr 3 Pobierz
 • Odpowiedź na pytanie nr 2 Pobierz
 • Odpowiedź na pytanie nr 1 Pobierz
 • Zmiana treści SIWZ Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz

Dostawa stałych elementów wyposażenia – osłon okiennych– na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie

 • Informacja o unieważnieniu postępowania Pobierz
 • Odpowiedź na pytanie nr 1 Pobierz
 • Zmiana treści SIWZ Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz

Usługa całodobowej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.Madalińskiego 10/16 dla Nowego Teatru w Warszawie oraz ochrony wydarzeń organizowanych przez Nowy Teatr

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Informacja dla Wykonawców Pobierz
 • Odpowiedź na pytanie nr 1 Pobierz
 • Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy Pobierz
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Pobierz
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych usługPobierz
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz
 • Załączenik nr 7 do SIWZ Wykaz osób Pobierz

Dostawa i montaż urządzeń systemu inspicjenckiego - na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Dokumentacja projektowa Pobierz
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Pobierz
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Informacja o podwykonawcach Pobierz
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Pobierz
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Pobierz
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw Pobierz
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz
   

Dostawa wyposażenia meblowego oraz innych stałych elementów wyposażenia– na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pobierz
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 3 Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i 2 Pobierz
 • Zmiana treści SIWZ Pobierz
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy po zmianie Pobierz
 • Ogłosozenie o zmianie treści ogłoszenia Pobierz
 • Odpowiedź na pytanie nr 4 Pobierz
 • Odpowiedź na pytanie nr 3 Pobierz
 • Odpowiedź na pytanie nr 2 Pobierz
 • Odpowiedź na pytanie nr 1 Pobierz
 • Zmiana treści SIWZ Pobierz
 • Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Rysunki techniczne stanowiące część opisu przedmiotu zamówienia Pobierz
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Pobierz
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Informacja o podwykonawcach Pobierz
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Pobierz
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenien o braku podstaw do wykluczenia Pobierz
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw Pobierz
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz

Dostawa specjalistycznego wyposażenia teatralnego - mechaniki scenicznej - na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2 zamówienia Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 zamówienia Pobierz
 • Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu Pobierz
 • Zmiana treści SIWZ Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 5 Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 4 Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 3 Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 2 Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 1 Pobierz
 • Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Załącznik nr do SIWZ Formularz ofertowy Pobierz
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Informacja o podwykonawcach Pobierz
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udiząłu w postępowaniu Pobierz
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenien o braku podstaw do wykluczenia Pobierz
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw Pobierz
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz

Usługa montażu i demontażu dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr w Warszawie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę montażu i demontażu dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr     Pobierz

Usługa montażu i demontażu dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr w Warszawie

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi montażu i demontażu dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr w Warszawie    Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    Pobierz
 • Informacja o unieważnieniu postępowania    Pobierz

Usługa montażu i demontażu dekoracji oraz innych elementów niezbędnyych do przezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr w Warszawie

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi montażu i demontażu dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr w Warszawie    Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    Pobierz
 • Informacja o unieważnieniu postępowania    Pobierz

Projekt, dostawa i montaż wolnostojącej, mobilnej, modułowej, rozkładanej i składanej automatycznie widowni

 • Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Rysunki CAD Pobierz
 • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Pobierz
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie Pobierz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie Pobierz
 • Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych dostaw Pobierz
 • Załącznik nr 6 Informacja dotycząca podwykonawców Pobierz
 • Załącznik nr 7 Oświadczenie Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 1 Pobierz

Zakup aparatury oświetlenia scenicznego, systemu nagłośnienia oraz sytemu wideo na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie

Zakup wózka widłowego i podnośników na potrzeby Nowego Teatru w Warszawie

 • Ogłoszenie o zamówieniu na zakup wózka widłowego i podnośników na potrzeby Nowego Teatru w Warszawie     Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 1  Pobierz 
 • Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 26 czerwca 2015 r.  Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 2   Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup wózka widłowego i podnośników na potrzeby Nowego Teatru w Warszawie    Pobierz

Zakup sprzętu - aparatura oświetlenia scenicznego na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu wykonawczego systemu informacji wizualnej Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr

Termin składania ofert mija 9 marca 2015 roku o godzinie 10:00.

Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik nr 1 Pobierz
Załączniki nr 2 Pobierz

Uwaga: do pobrania nowe dokumenty - wizualizacja wnętrza teatru

Protokół wyboru oferty Pobierz

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i dostawę mobilnej, modułowej, sterowanej automatycznie widowni teatralnej Nowego Teatru

 • Ogłoszenie o dialogu technicznym Pobierz
 • Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego Pobierz
 • Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym Pobierz

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji krótkich filmów dokumentujących projekt Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr

Termin składania ofert mija 27 stycznia 2015 roku o godziny 12:00.

Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik nr 1 Pobierz
Załącznik nr 2 Pobierz

Usługa wynajmu, montażu i demontażu konstrukcji pod widownię do spektakli Nowego Teatru w Warszawie

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługę wynajmu, montażu i demontażu konstrukcji pod widownię do spektakli Nowego Teatru w Warszawie    Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę wynajmu, montażu i demontażu konstrukcji pod widownię do spektakli Nowego Teatru w Warszawie    Pobierz

Usługi montażu i demontażu dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr w Warszawie

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi montażu i demontażu dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr w Warszawie    Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    Pobierz
 • Zmiana nr 1 z dnia 23 grudnia 2014 roku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  Pobierz
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na usługi montażu i demontażu dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr w Warszawie    Pobierz
 • Zmiana nr 2 z dnia 23 grudnia 2014 roku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na usługi montażu i demontażu dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr w Warszawie    Pobierz
 • Formularz Oferty (Załącznik nr 5 do SIWZ) po zmianach z dnia 23 grudnia 2014 r. Pobierz DOC
 • Formularz Oferty (Załącznik nr 5 do SIWZ) po zmianach z dnia 23 grudnia 2014 r. Pobierz PDF
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi montażu i demontażu dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr w Warszawie    Pobierz

Zapytanie ofertowe dotyczące koncepcji artystycznej dokumentacji fotograficznej inwestycji pn. Budowy Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr

Z uwagi na konieczność unieważnienia poprzedniej procedury wyboru wykonawcy dokumentacji fotograficznej inwestycji pn. Budowy Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr, tj. wycofania się z realizacji zadania wybranego oferenta, Teatr postanawia ponowić procedurę wyboru wykonawcy. 

Termin składania ofert mija 7 października 2014 roku o godzinie 12:00.

Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik nr 1 Pobierz
Załącznik nr 2 Pobierz
Załącznik nr 3 Pobierz

Informacja o zakończeniu procedury wyboru oferty dotyczącej dokumentacji fotograficznej projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr: na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny oferty ustalono, że oferta Jakuba Certowicza odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym.

Protokół z wyboru oferty Pobierz

Usługa transportu na trasie Warszawa – Belgrad – Warszawa (door to door) dla Nowego Teatru w Warszawie

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi transportu na trasie Warszawa – Belgrad – Warszawa (door to door) dla Nowego Teatru w Warszawie.   Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia         Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty      Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi transportu na trasie Warszawa – Belgrad – Warszawa (door to door) dla Nowego Teatru w Warszawie    Pobierz

Udzielenie i obsługa kredytu przeznaczonego na finansowanie podatku VAT od zadań realizowanych w ramach projektu „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16"


 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pobierz
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Pobierz
 • Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Pobierz
 • Ogłoszenie o zamówieniu na Udzielenie i obsługę kredytu przeznaczonego na finansowanie podatku VAT od zadań realizowanych w ramach projektu „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16" Pobierz
 • Formularz 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wykonanie zamówienia Pobierz
 • Formularz 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Pobierz
 • Formularz 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Pobierz
 • Formularz 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz
   

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pobierz

 • Ogłoszenie o zamówieniu na obsługę prawną przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 Pobierz

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz

 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Pobierz

 • Wzór umowy Pobierz

 • Oświadczenie wykonawcy w trybie art.22 ust.1 PZP Pobierz

 • Oświadczenie wykonawcy w trybie art.24 ust.1 PZP Pobierz

 • Wykaz usług Pobierz

 • Formularz oferty Pobierz

 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz

 • Wykaz osób Pobierz

 • Pisemne zobowiązanie wraz z informacją o zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (dotyczy osób zdolnych do wykonania zamówienia) Pobierz

 • Pisemne zobowiązanie wraz z informacją o zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (dotyczy wiedzy i doświadczenia) Pobierz

 • Odpowiedzi na pytania nr 1 Pobierz

 • Odpowiedzi na pytania nr 2 Pobierz

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji krótkich filmów dokumentujących projekt Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr

Termin składania ofert mija 15 lipca 2014 roku o godziny 12:00.

Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik nr 1 Pobierz
Załącznik nr 2 Pobierz
 

Informacja o zakończeniu procedury wyboru oferty dotyczącej realizacji krótkich filmów dokumentujących projekt Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny oferty ustalono, że oferta firmy Siałababamak Produkcja odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym. 

Protokół z wyboru oferty Pobierz

Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 - roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Informacja o wykonawcach, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. "Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16"  Pobierz

Link do Biuletynu Zamówień Publicznych

UWAGA: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.07.2014 r.
Link do Biuletynu Zamówień Publicznych

UWAGA: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.07.2014 r.
Link do Biuletynu Zamówień Publicznych
Zmieniony formularz nr 4 - Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia Pobierz

UWAGA: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został przedłużony do 24.07.2014 do godziny 11:00.

Dokumenty w wersji DOC:
Formularz 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wykonanie zamówienia Pobierz
Formularz 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Pobierz
Formularz 3 - Wykaz robót budowlanych Pobierz
Formularz 4 - Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia Pobierz
Formularz 5 - Oświadczzenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o któych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Pobierz
Formularz 6 - Oswiadczenie o przynaleźnosci do grupy kapitałowej Pobierz
Formularz 7 - Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Pobierz

Dokumenty w wersji PDF:
Formularz 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wykonanie zamówienia Pobierz
Formularz 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Pobierz
Formularz 3 - Wykaz robót budowlanych Pobierz
Formularz 4 - Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia Pobierz
Formularz 5 - Oświadczzenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o któych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Pobierz
Formularz 6 - Oswiadczenie o przynaleźnosci do grupy kapitałowej Pobierz
Formularz 7 - Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Pobierz

 

Odpowiedź na zapytanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu Pobierz

Zapytanie ofertowe dotyczące koncepcji artystycznej dokumentacji fotograficznej inwestycji pn. Budowy Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr

Termin składania ofert mija 4 lipca 2014 roku do godziny 10:00. 

Z uwagi na to, że wszystkie oferty złożone w ramach poprzedniego zapytania ofertowego na koncepcję artystyczną dokumentacji fotograficznej inwestycji pn. Budowy Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr nie spełniały wymogów formalnych opisanych w treści zapytania tj. były niekompletne, Teatr postanowił powtórzyć procedurę wyboru wykonawcy.

Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik nr 1 Pobierz
Załącznik nr 2 Pobierz
Załącznik nr 3 Pobierz

Informacja o zakończeniu procedury wyboru oferty dotyczącej koncepcji artystycznej dokumentacji fotograficznej inwestycji Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny oferty ustalono, że oferta Konrada Pustoły odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym. 

Protokół oceny Pobierz
 

Zapytanie ofertowe dotyczące koncepcji artystycznej dokumentacji fotograficznej inwestycji pn. Budowy Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr

Uwaga! Termin składania ofert został przedłużony do 23 czerwca 2014 roku do godziny 10:00.

Oświadczenie dotyczące wyniku naboru ofert: Wszystkie oferty złożone w ramach zapytań ofertowych na koncepcję artystyczną dokumentacji fotograficznej inwestycji pn. Budowy Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr nie spełniały wymogów formalnych opisanych w treści zapytania tj. były niekompletne, Teatr postanowił powtórzyć procedurę wyboru wykonawcy.

Dostawa sprzętu oświetleniowego dla Nowego Teatru w Warszawie.

 • Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu oświetleniowego dla  Nowego Teatru w Warszawie.   Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia         Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 1   Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty      Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na na dostawę sprzętu oświetleniowego dla Nowego Teatru w Warszawie    Pobierz

Obsługa prawna przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16

 • Ogłoszenie o zamówieniu na obsługę prawną przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Pobierz
 • Wzór umowy Pobierz
 • Oświadczenie wykonawcy w trybie art.22 ust.1 PZP Pobierz
 • Wykaz usług Pobierz
 • Formularz oferty Pobierz
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz
 • Wykaz osób Pobierz
 • Pisemne zobowiązanie innego podmiotu wraz z informacją o zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (dotyczy osób) Pobierz
 • Pisemne zobowiązanie wraz z informacją o zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (dotyczy wiedzy i doświadczenia) Pobierz
 • Oświadczenie dotyczące uprawnień osób Pobierz
 • Informacja o złożeniu odwołania Pobierz
 • Treść złożonego odwołania w dniu 7 kwietnia 2014 r. Pobierz
 • Zmiana nr 1 w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Pobierz
 • Zapytanie nr 1 Pobierz
 • Zapytanie nr 2 Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pobierz

Modernizacja budynku magazynowego na cele przestrzeni edukacyjnej

 • Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane polegające na modernizacji budynku magazynowego na cele przestrzeni edukacyjnej Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Szeczgółowy opis przedmiotu zamówienia Pobierz
 • STWiORB Pobierz
 • Dokumentacja projektowa Pobierz
 • Decyzja Stołecznego Konserwatora Zabytków Pobierz
 • Decyzja o pozwoleniu na budowę Pobierz
 • Formularz ofertowy Pobierz
 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków Pobierz
 • Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz
 • Wykaz wykonanych robót budowlanych Pobierz
 • Pisemne zobowiązanie innego podmiotu wraz z informacją o zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Pobierz
 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Pobierz
 • Pisemne zobowiązanie wraz z informacją o zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Pobierz
 • Oświadczenie, że osoby, które będą sprawować funkcję kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych i kierownika robót sanitarnych posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie Pobierz
 • Wzór umowy Pobierz
 • Odpowiedź na pytanie nr 1 Pobierz
 • Odpowiedź na pytania nr 2, 3 i 4  Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pobierz

Modernizacja budynku magazynowego na cele przestrzeni edukacyjnej

 • Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane polegające na modernizacji budynku magazynowego na cele przestrzeni edukacyjnej    Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    Pobierz
 • Szeczgółowy opis przedmiotu zamówienia Pobierz
 • STWiORB  Pobierz
 • Dokumentacja projektowa  Pobierz
 • Decyzja Stołecznego Konserwatora Zabytków Pobierz
 • Decyzja o pozwoleniu na budowę Pobierz
 • Formularz ofertowy Pobierz
 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków Pobierz
 • Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz
 • Wykaz wykonanych robót budowlanych Pobierz
 • Pisemne zobowiązanie innego podmiotu wraz z informacją o zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Pobierz
 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Pobierz
 • Pisemne zobowiązanie wraz z informacją o zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Pobierz
 • Oświadczenie, że osoby, które będą sprawować funkcję kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych i kierownika robót sanitarnych posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie Pobierz
 • Wzór umowy Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 1         Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 2         Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 3         Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 4         Pobierz
 • Informacja o unieważnieniu postępowania   Pobierz

Wynajem, montaż i demontaż konstrukcji pod widownię do spektakli Nowego Teatru w Warszawie

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługę wynajmu, montażu i demontażu konstrukcji pod widownię do spektakli Nowego Teatru w Warszawie    Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę wynajmu, montażu i demontażu konstrukcji pod widownię do spektakli Nowego Teatru w Warszawie    Pobierz

Montaż i demontaż dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr w Warszawie

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi montażu i demontażu dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr w Warszawie    Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   Pobierz

Montaż i demontaż dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi montażu i demontażu dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr w Warszawie    Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    Pobierz
 • Informacja o unieważnieniu postępowania      Pobierz

Montaż i demontaż dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi montażu i demontażu dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr w Warszawie    Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    Pobierz
 • Informacja o unieważnieniu postępowania      Pobierz

Usługi transportu na trasie Warszawa – Hong Kong – Warszawa (door to door) dla Nowego Teatru w Warszawie

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi transportu na trasie Warszawa – Hong Kong – Warszawa (door to door) dla Nowego Teatru w Warszawie    Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    Pobierz
 • Zmiana nr 1 z dnia 17 grudnia 2013 r. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1 Formularz Cenowy)     Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi transportu na trasie Warszawa – Hong Kong – Warszawa (door to door) dla Nowego Teatru w Warszawie    Pobierz

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Nowego Teatru w Warszawie.

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługę rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Nowego Teatru w Warszawie.     Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                   Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty              Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Nowego Teatru w Warszawie    Pobierz

Usługa całodobowej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 dla Nowego Teatru w Warszawie

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługę całodobowej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 dla Nowego Teatru w Warszawie     Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                   Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 1      Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 2      Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 3      Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty     Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę całodobowej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 dla Nowego Teatru w Warszawie    Pobierz

Projekt zamienny dokumentacji technicznej i przetargowej zadania polegającego na przebudowie hali warsztatowej i budynku administracyjnego w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr.

 • Ogłoszenie o zamówieniu na projekt zamienny dokumentacji technicznej i przetargowej zadania polegającego na przebudowie hali warsztatowej i budynku administracyjnego w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr.  Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Szczegółowe zalecenia Zamawiającego co do sposobu, zakresu i formy wykonania przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1a do SIWZ Pobierz
 • Kompletna dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1b (1) do SIWZ Pobierz
 • Kompletna dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1b (2) do SIWZ Pobierz
 • Kompletna dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1b (3) do SIWZ Pobierz
 • Kompletna dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1b (4) do SIWZ Pobierz
 • Kompletna dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1b (5) do SIWZ Pobierz
 • Kompletna dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1b (6) do SIWZ Pobierz
 • Kompletna dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1b (7) do SIWZ Pobierz
 • Kompletna dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1b (8) do SIWZ Pobierz
 • Kompletna dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1b (9) do SIWZ Pobierz
 • Odpowiedż na zapytanie nr 1 Pobierz
 • Informcja o wyborze oferty w zamowieniu na projekt zamienny dokumentacji technicznej i przetargowej zadania polegającego na przebudowie hali warsztatowej i budynku administracyjnego w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr. Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na projekt zamienny dokumentacji technicznej i przetargowej zadania polegającego na przebudowie hali warsztatowej i budynku administracyjnego w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr Pobierz

Dostawa sprzętu oświetleniowego

 • Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu oświetleniowego dla  Nowego Teatru w Warszawie.   Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                     Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty                    Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu oświetleniowego dla Nowego Teatru w Warszawie.  Pobierz

Usługa drukowania (offsetowego i cyfrowego) i dostawy: wydawnictw promocyjnych i reklamowych dla Nowego Teatru w Warszawie

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługę drukowania (offsetowego i cyfrowego) i dostawy wydawnictw promocyjnych i reklamowych dla Nowego Teatru w Warszawie.  Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Załącznik nr 8 – Projekt próbnego wydruku w formacie PDF Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę drukowania (offsetowego i cyfrowego) i dostawy wydawnictw promocyjnych i reklamowych dla Nowego Teatru w Warszawie.  Pobierz
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługę drukowania (offsetowego i cyfrowego) i dostawy wydawnictw promocyjnych i reklamowych dla Nowego Teatru w Warszawie.  Pobierz

Wykonanie scenografii do spektaklu "Kabaret Warszawski" dla Nowego Teatru w Warszawie

 • Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie scenografii do spektaklu "Kabaret Warszawski" dla  Nowego Teatru w Warszawie.   Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                     Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty                    Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie scenografii do spektaklu "Kabaret Warszawski" dla Nowego Teatru w Warszawie.  Pobierz

Prace budowlane w siedzibie Nowego Teatru przy ul. Madalińskiego 10/16 w Warszawie będące 1. etapem Budowy Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr

 • Ogłoszenie o zamówieniu na prace budowlane w siedzibie Nowego Teatru przy ul. Madalińskiego 10/16 w Warszawie będące 1. etapem Budowy Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr. Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Załącznik nr 1 do SIWZ       Pobierz
 • Załącznik nr 2 do SIWZ       Pobierz
 • Załącznik nr 3 do SIWZ       Pobierz
 • Załącznik nr 4 do SIWZ       Pobierz
 • Załącznik nr 5 do SIWZ       Pobierz
 • Załącznik nr 5a do SIWZ     Pobierz
 • Załącznik nr 6 do SIWZ       Pobierz
 • Załącznik nr 7 do SIWZ       Pobierz
 • Ogłoszenie nr 1 z dnia 6 stycznia 2013 r. o zmianie ogłoszenia na prace budowlane w siedzibie Nowego Teatru przy ul. Madalińskiego 10/16 w Warszawie będące 1. etapem Budowy Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr. Pobierz
 • Zmiana nr 1 z dnia 6 stycznia 2013 roku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.             Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 1.    Pobierz
 • Odpowiedź na zapytanie nr 2.    Pobierz
 • Ogłoszenie nr 2 z dnia 18 stycznia 2013 r o zmianie ogłoszenia na prace budowlane w siedzibie Nowego Teatru przy ul. Madalińskiego 10/16 w Warszawie będące 1. etapem Budowy Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr.  Pobierz
 • Zmiana nr 2 z dnia 18 stycznia 2013 roku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.             Pobierz
 • Ogłoszenie nr 3 z dnia 23 stycznia 2013 r. o zmianie ogłoszenia na prace budowlane w siedzibie Nowego Teatru przy ul. Madalińskiego 10/16 w Warszawie będące 1. etapem Budowy Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr. Pobierz
 • Zmiana nr 3 z dnia 23 stycznia 2013 roku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Pobierz 
 • Załącznik nr 8 do SIWZ  - Dokumentacja projektowa.  Pobierz
 • Załącznik nr 9 do SIWZ  - STWiORB (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). Pobierz
 • Informacja dotycząca zmiany Odpowiedzi nr 2, w związku ze Zmianą nr 2 z dnia 18 stycznia 2013 r. do SIWZ.  Pobierz
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na prace budowlane w siedzibie Nowego Teatru przy ul. Madalińskiego 10/16 w Warszawie będące 1. etapem Budowy Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr.   Pobierz
 • Sprostowanie - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na prace budowlane w siedzibie Nowego Teatru przy ul. Madalińskiego 10/16 w Warszawie będące 1. etapem Budowy Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr.      Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na prace budowlane w siedzibie Nowego Teatru przy ul. Madalińskiego 10/16 w Warszawie będące 1. etapem Budowy Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr Pobierz

Usługa montażu i demontażu dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługę montażu i demontażu dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr w Warszawie. Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę montażu i demontażu dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli wystawianych przez Nowy Teatr w Warszawie. Pobierz

Dostawa sprzętu dźwiękowego dla Nowego Teatru w Warszawie

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu dźwiękowego dla Nowego Teatru w Warszawie. Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  Pobierz

H!